Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht o.v.
Meerhovendreef 102 in Eindhoven 5658 HA

Meerhovendreef 102

5658 HA Eindhoven
Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Omschrijving

Deze instapklare, half vrijstaande eengezinswoning (160m2 woonoppervlak / ca. 580m3) uit 2012 is een regelrechte eyecatcher en daarmee uniek in zijn soort! De markante woning is hoogwaardig afgewerkt, volledige geschilderd in 2018 (Sikkens) en gelegen op een perceel van 232m2 in Meerhoven (Grasrijk) met vrij uitzicht, grote raampartijen die rondom de woning zorgen voor veel lichtinval, elektrisch...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 2012 Woonoppervlakte 160 m² Aantal kamers 6
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Deze instapklare, half vrijstaande eengezinswoning (160m2 woonoppervlak / ca. 580m3) uit 2012 is een regelrechte eyecatcher en daarmee uniek in zijn soort! De markante woning is hoogwaardig afgewerkt, volledige geschilderd in 2018 (Sikkens) en gelegen op een perceel van 232m2 in Meerhoven (Grasrijk) met vrij uitzicht, grote raampartijen die rondom de woning zorgen voor veel lichtinval, elektrisch bedienbare rolluiken op de 1e en 2e verdieping, 4 volwaardige slaapkamers, aparte studeerkamer (ook te gebruiken als 5e slaapkamer), aparte (betegelde) waskamer, tuin op het zuidwesten met eigen achterom, dakterras en geniet veel privacy.
De verrassende bouwstijl geeft deze woning een kenmerkende status en vanwege de ruimte, het volume, de lichtinval en het riante perceel is het huis geheel naar eigen inzicht op diverse manieren in te richten.

Indeling begane grond:
Entree via brede voortuin (volledig om het huis) naar hal met neutrale tegelvloer met 60 x 60 cm tegels inclusief vloerverwarming. Tot plafond betegelde toiletruimte (eveneens met vloerverwarming) met wandcloset en fontein.

Speels ingedeelde, prachtige living met veel en grote raampartijen wat resulteert in veel lichtinval en vrij uitzicht naar diverse richtingen, zoals het tegenovergelegen speelgazon.
De tegelvloer is voorzien van vloerverwarming (hoofdverwarming) en de wanden in het gehele huis zijn gestuukt. De living heeft verder een fraaie in het oog springende trappartij (massief essenhout) en middels een tuindeur is het terras te bereiken.

De open keuken kent een dubbelopstelling voor extra bergruimte en heeft een verdiepte plint, waardoor een zweefeffect ontstaat. Verder is de keuken voorzien van luxe, moderne keukeninrichting (alles van Siemens) met:
- gehard melkglas aanrechtblad,
- lichtspots in de wand,
- een verzonken RVS spoelbak,
- combinatie oven / magnetron,
- inductiekookplaat,
- koelkast,
- aparte vrieskast,
- verhoogde, extra stille vaatwasser,
- afzuigkap.
Tot slot is er nog een praktische voorraadkast aanwezig, waar tevens de verdeler van de vloerverwarming aanwezig is.

Indeling 1e verdieping:
De mooie en stijlvolle overloop met wandverlichting is voorzien van een in patroon gelegde laminaatvloer (kantoorkwaliteit) en biedt toegang tot de (ouder)slaapkamer, separaat toiletgroep, badkamer en kinderkamer. Tevens is hier een grote op maat gemaakte spiegelkast geplaats (3 schuifdelen; van plafond tot vloer), welke tevens zorgt voor een verdiept en volumineus effect! De spiegelkast is voorzien van hang-, leg- en ladeninrichting en wordt momenteel gebruikt als kledingkast.

De ruime, schitterende ouderslaapkamer is voorzien van dezelfde laminaatvloer (in één stuk doorgelegd, zonder dorpel), stucwerk wanden en heeft grote raampartijen met elektrisch bedienbare rolluiken aan de voorzijde, "dauerluftung" en draai-/kiepramen.

Het separate toilet is op dezelfde manier afgewerkt als het toilet op de begane grond en derhalve eveneens tot het plafond betegeld en voorzien van een wandcloset en fontein.
Naast de toiletruimte is de volledig uitgeruste badkamer gesitueerd. De badkamer is voorzien van:

- duo ligbad met thermostaatkraan,
- inloopdouche (130cm x 90cm) met thermostaatkraan,
- wastafelmeubel met grote spiegel, dubbele kraan en tweepersoons wastafel,
- handdoek-/designradiator,
- mechanische ventilatie,
- groot raam met rolluik.

De kinderkamer is eveneens voorzien van dezelfde laminaatvloer (in één stuk doorgelegd, zonder dorpel) en stucwerk wanden. De ramen zijn voorzien van "dauerluftung" en draai-/kiepramen met rolluiken.

Vanuit de overloop is er toegang tot een mooi, privacybiedend dakterras met stalen hekwerkconstructie. Het dakterras heeft enerzijds vrij uitzicht op de (collectieve) binnentuin met speeltoestellen en anderzijds op het openbare speelveld.

Indeling 2e verdieping:
Deze verdieping is bereikbaar via de soortgelijke, stijlvolle essenhouten trappartij met grote, lichte overloop door de daglichttoetreding van het grote zijraam en biedt toegang tot nog eens 2 slaapkamers, aparte waskamer en "study" welke tevens gebruik kan worden als 5 slaapkamer.

De gehele verdieping is op dezelfde manier afgewerkt als de 1e verdieping en derhalve voorzien van dezelfde laminaatvloer (kantoorkwaliteit) welke in één stuk is door gelegd, zonder dorpels en volledig stucwerk wanden. Alle ramen in de kamers zijn voorzien van rolluiken, waarbij de rolluiken in de logeerkamer tevens gedeeltelijk elektrisch bedienbaar zijn.

In de separate berg- en wasruimte (met zelfde tegelvloer) aansluitingen aanwezig voor wasmachine en droger en verder is dit een ideale ruimte voor het creëren van een 2e badkamer. Tevens is hier de mechanische ventilatie-unit geplaatst en is er een extra stortbak aanwezig maar warm- en koudwatervoorziening.

Algemeen:
- Bouwjaar 2012.
- Instapklaar en luxe afgewerkt.
- Gehele bovenverdieping (1e verdieping en 2e verdieping) is voorzien van rolluiken (augustus 2016).
- In augustus 2018 is de gehele woning aan de buitenzijde geschilderd (Sikkens).
- De woning is optimaal geïsoleerd; dak- spouw- en vloerisolatie, alles dubbele beglazing.
- Zonnepanelen (energielabel A).
- Bijzondere, onder architectuur ontworpen achtertuin (gelegen op het zuidwesten) met gazon, terras, borders en grote, elektrisch bedienbare zonneluifel (bedekt volledig terrasgedeelte).
- Verruimde berging met verlichting elektra.
- Mede eigenaar van afgesloten binnentuin met speeltoestellen, welke gezamenlijk door tuinman wordt onderhouden (€13,50 per maand servicekosten).
- Diverse basisscholen in de nabijheid.
- ASML en MMC op fietsafstand.
- Perfecte aansluiting met de A2.

English:

This ready-made, semi-detached family home (160m2 living space / approx. 580m3) from 2012 is a real eye-catcher and therefore unique in its kind! The striking house is high quality finished, fully painted in 2018 (Sikkens) and situated on a plot of 232m2 in Meerhoven (Grasrijk) with unobstructed views, large windows around the house provide plenty of light, electric shutters on the 1st and 2nd floor, 4 full bedrooms, separate study (can also be used as a 5th bedroom), separate (tiled) laundry room, southwest facing garden with its own back, roof terrace and enjoy lots of privacy.
The surprising architectural style gives this house a distinctive status and because of the space, the volume, the light and the spacious plot, the house is entirely at your discretion in various ways to arrange.

Layout ground floor:
Entrance via wide front garden (completely around the house) to hallway with neutral tiled floor with 60 x 60 cm tiles including underfloor heating. Ceiling tiled toilet (also with underfloor heating) with toilet and fountain.

Playfully divided, beautiful living room with many and large windows resulting in lots of light and unobstructed views in various directions, such as the opposite play lawn.
The tiled floor has underfloor heating (main heating) and the walls throughout the house are plastered. The living room has a beautiful eye-catching staircase (solid ash) and through a garden door is the terrace accessible.

The open kitchen has a double arrangement for extra storage space and has a sunken plinth, creating a floating effect. Furthermore, the kitchen is equipped with luxury, modern kitchen equipment (everything from Siemens):
- tempered milk glass counter top,
- light spots in the wall,
- a recessed stainless steel sink,
- combination oven / microwave,
- induction cooker,
- Refrigerator,
- separate freezer,
- raised, extra quiet dishwasher,
- hood.
Finally, there is a practical pantry available, where also the distributor of underfloor heating is present.

Classification 1st floor:
The beautiful and stylish landing with wall lighting has a patterned laminate floor (office quality) and provides access to the (master) bedroom, separate toilet, bathroom and children's room. There is also a large custom mirror cabinet placed (3 sliding parts, from ceiling to floor), which also provides a deep and voluminous effect! The mirror cabinet is equipped with hanging, laying and drawer equipment and is currently used as a wardrobe.

The spacious, beautiful master bedroom has the same laminate flooring (laid in one piece, without sill), stucco walls and has large windows with electrically operated shutters at the front, "dauerluftung" and tilt / turn windows.

The separate toilet is finished in the same way as the toilet on the ground floor and therefore also tiled to the ceiling and equipped with a toilet and fountain.
Next to the toilet is the fully equipped bathroom located. The bathroom is equipped with:

- duo bath with thermostat,
- Walk-in shower (130cm x 90cm) with thermostat,
- washbasin with large mirror, double tap and double sink,
- towel/design radiator,
- mechanical ventilation,
- Large window with roller shutter.

The children's room is also equipped with the same laminate flooring (laid in one piece, without sill) and stucco walls. The windows are equipped with "dauerluftung" and tilt and turn windows with shutters.

From the landing there is access to a beautiful, privacy-providing roof terrace with steel fencing. The roof terrace has an unobstructed view of the (collective) courtyard with playground equipment on the one hand and of the public playing field on the other hand.

Layout 2nd floor:
This floor is accessible via the similar, stylish ash wood staircase with large, bright landing by the daylight entry of the large side window and provides access to another 2 bedrooms, separate laundry room and "study" which can also be used as 5 bedroom.

The entire floor is finished in the same way as the 1st floor and therefore has the same laminate flooring (office quality) which has been laid in one piece, without sills and fully plastered walls. All windows in the rooms are equipped with shutters, the shutters in the guest room are also partially electrically operated.

In the separate storage and laundry room (with the same tiled floor) connections available for washer and dryer and further, this is an ideal space for creating a 2nd bathroom. Also here is the mechanical ventilation unit placed and there is an extra cistern available but hot and cold water supply.

General:
- Built in 2012.
- Ready and luxuriously finished.
- Entire upper floor (1st floor and 2nd floor) is equipped with shutters (August 2016).
- In August 2018 the entire house was painted on the outside (Sikkens).
- The house is optimally insulated, roof, cavity and floor insulation, all double glazing.
- Solar panels (energy label A).
- Special, architecturally designed backyard (located on the southwest) with lawn, terrace, borders and large, electrically operated awning (fully covered terrace area).
- Extended storage room with electricity lighting.
- Joint owner of enclosed courtyard with playground equipment, which is jointly maintained by gardener (€ 13.50 per month service costs).
- Several primary schools in the vicinity.
- ASML and MMC within cycling distance.
- Perfect connection with the A2.
This ready-made, semi-detached family home (160m2 living space / approx. 580m3) from 2012 is a real eye-catcher and therefore unique in its kind! The striking house is high quality finished, fully painted in 2018 (Sikkens) and situated on a plot of 232m2 in Meerhoven (Grasrijk) with unobstructed views, large windows around the house provide plenty of light, electric shutters on the 1st and 2nd floor, 4 full bedrooms, separate study (can also be used as a 5th bedroom), separate (tiled) laundry room, southwest facing garden with its own back, roof terrace and enjoy lots of privacy.
The surprising architectural style gives this house a distinctive status and because of the space, the volume, the light and the spacious plot, the house is entirely at your discretion in various ways to arrange.

Layout ground floor:
Entrance via wide front garden (completely around the house) to hallway with neutral tiled floor with 60 x 60 cm tiles including underfloor heating. Ceiling tiled toilet (also with underfloor heating) with toilet and fountain.

Playfully divided, beautiful living room with many and large windows resulting in lots of light and unobstructed views in various directions, such as the opposite play lawn.
The tiled floor has underfloor heating (main heating) and the walls throughout the house are plastered. The living room has a beautiful eye-catching staircase (solid ash) and through a garden door is the terrace accessible.

The open kitchen has a double arrangement for extra storage space and has a sunken plinth, creating a floating effect. Furthermore, the kitchen is equipped with luxury, modern kitchen equipment (everything from Siemens):
- tempered milk glass counter top,
- light spots in the wall,
- a recessed stainless steel sink,
- combination oven / microwave,
- induction cooker,
- Refrigerator,
- separate freezer,
- raised, extra quiet dishwasher,
- hood.
Finally, there is a practical pantry available, where also the distributor of underfloor heating is present.

Classification 1st floor:
The beautiful and stylish landing with wall lighting has a patterned laminate floor (office quality) and provides access to the (master) bedroom, separate toilet, bathroom and children's room. There is also a large custom mirror cabinet placed (3 sliding parts, from ceiling to floor), which also provides a deep and voluminous effect! The mirror cabinet is equipped with hanging, laying and drawer equipment and is currently used as a wardrobe.

The spacious, beautiful master bedroom has the same laminate flooring (laid in one piece, without sill), stucco walls and has large windows with electrically operated shutters at the front, "dauerluftung" and tilt / turn windows.

The separate toilet is finished in the same way as the toilet on the ground floor and therefore also tiled to the ceiling and equipped with a toilet and fountain.
Next to the toilet is the fully equipped bathroom located. The bathroom is equipped with:

- duo bath with thermostat,
- Walk-in shower (130cm x 90cm) with thermostat,
- washbasin with large mirror, double tap and double sink,
- towel/design radiator,
- mechanical ventilation,
- Large window with roller shutter.

The children's room is also equipped with the same laminate flooring (laid in one piece, without sill) and stucco walls. The windows are equipped with "dauerluftung" and tilt and turn windows with shutters.

From the landing there is access to a beautiful, privacy-providing roof terrace with steel fencing. The roof terrace has an unobstructed view of the (collective) courtyard with playground equipment on the one hand and of the public playing field on the other hand.

Layout 2nd floor:
This floor is accessible via the similar, stylish ash wood staircase with large, bright landing by the daylight entry of the large side window and provides access to another 2 bedrooms, separate laundry room and "study" which can also be used as 5 bedroom.

The entire floor is finished in the same way as the 1st floor and therefore has the same laminate flooring (office quality) which has been laid in one piece, without sills and fully plastered walls. All windows in the rooms are equipped with shutters, the shutters in the guest room are also partially electrically operated.

In the separate storage and laundry room (with the same tiled floor) connections available for washer and dryer and further, this is an ideal space for creating a 2nd bathroom. Also here is the mechanical ventilation unit placed and there is an extra cistern available but hot and cold water supply.

General:
- Built in 2012.
- Ready and luxuriously finished.
- Entire upper floor (1st floor and 2nd floor) is equipped with shutters (August 2016).
- In August 2018 the entire house was painted on the outside (Sikkens).
- The house is optimally insulated, roof, cavity and floor insulation, all double glazing.
- Solar panels (energy label A).
- Special, architecturally designed backyard (located on the southwest) with lawn, terrace, borders and large, electrically operated awning (fully covered terrace area).
- Extended storage room with electricity lighting.
- Joint owner of enclosed courtyard with playground equipment, which is jointly maintained by gardener (€ 13.50 per month service costs).
- Several primary schools in the vicinity.
- ASML and MMC within cycling distance.
- Perfect connection with the A2.
Overdracht Status Verkocht onder voorbehoud Vraagprijs € 475.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning Halfvrijstaande woning Kwaliteit woning Luxe Bouwjaar 2012 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In woonwijk Indeling Woonoppervlakte 160 m² Perceeloppervlakte 232 m² Gebouwgebonden buitenruimte 13 m² Externe bergruimte 8 m² Inhoud 575 m³ Aantal kamers 6 Aantal slaapkamers 5 Aantal woonlagen 3 woonlagen Dakterras Ja Energie Energieklasse A Energie einddatum 24-07-2029 Isolatie Volledig geïsoleerd Warmwater Stadsverwarming Verwarming Stadsverwarming Buitenruimte Tuin Achtertuin en tuin rondom Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 81 m² (11.5 m bij 7.0 m) Ligging hoofdtuin Zuidwest Achterom Ja Kwaliteit tuin Aangelegd onder architectuur Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, Rolluiken, Buitenzonwering, Zonnepanelen Kadastrale gegevens Gemeente Strijp Sectie G Perceelnummer 2848 Oppervlakte 232 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Meerhovendreef 102, 5658 HA Eindhoven

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.